دانلود بازی اندرویدی Bon Voyage Hidden Objects سفر به چهار قاره در زمان تعطیلات تابستانه برای پیدا کردن اشیاء و گنج های پنهان شده در کشورهای مختلف جهان از قاره آسیا در ژاپن تا قاره افریقا که نشان دهنده آداب و روسوم ملل جهان است که شامل چهار سطح از بازی می باشد که با استفاده از نقشه سیاه که راهنمای سفر بن است به کنکاش و جستجوگنج های مخفی در سراسر جهان می پردازید این بازی اندروید Bon Voyage Hidden Objects سبکی متفاوت دارد وبرای آموزش و بالا بردن معلومات عمومی بسیار مفید می باشد.

دانلود بازی Bon Voyage Hidden Objects اشیاء پنهان نسخه اندروید